Attest nodig voor zonnebank

Zonnen... doet u met verstand
Zonnen doet niemand zonder risico. Daarom werden zonnecentra aan bepaalde regels onderworpen om u te beschermen.
Het koninklijk besluit van 24 september 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor de uitbating van zonnecentra legt een aantal nieuwe verplichtingen op aan de uitbater/onthaalverantwoordelijke van een zonnecentrum. Op die manier worden enkele risico’s beperkt. Maar niet alle risico’s kunnen vermeden worden.
Als u naar een zonnecentrum gaat dat niet over een toestel voor het bepalen van de huidgevoeligheid beschikt, moet u eerst uw arts raadplegen, die u een attest ter bevestiging van uw huidtype geeft. U moet dat medische attest bezorgen bij uw eerste bezoek aan het zonnecentrum. Als u daarentegen naar een zonnecentrum gaat dat over een dergelijk toestel beschikt, moet de onthaalverantwoordelijke samen met u uw huidtype bepalen, meestal aan de hand van enkele vragen. Hoe gevoelig u bent voor uv-stralen, hangt af van uw huidtype. Beantwoord daarom zo eerlijk mogelijk de vragen. Er bestaan 6 huidtypes. In België komen vooral type 2 en 3 voor. Heeft u een huidtype 1 dan mag u geen gebruikmaken van de zonnebank. De onthaalverantwoordelijke mag u niet laten zonnen.
Opgelet!
Huidtype 1 is iemand met een zeer lichte huid die vaak sproeten heeft met rode of lichtblonde haren en blauwe ogen. Meestal verbrandt u snel en wordt u moeilijk bruin.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Consumer-protection/FAQ-zonnecentra-consumenten.pdf